Wróć ● WYNIKI SPRAWDZIANU KL. VI
Ewakuacja w Szkole Podstawowej w Tuligłowach
Piątek, 15 Grudzień 2017 20:42

Uczniowie i pracownicy szkoły wzięli dziś udział w próbnej ewakuacji z udziałem strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.

 

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie uczniom i pracownikom szkoły procedury dotyczącej zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Ćwiczenia przebiegły szybko i sprawnie. Uczniowie bardzo dobrze wiedzieli co robić, po ogłoszeniu alarmu.
Strażacy, podczas podsumowania ćwiczeń ocenili sprawność przeprowadzonej ewakuacji na poziom wysoki.

 

 

 

 
Wróć ● WYNIKI SPRAWDZIANU KL. VI