Wróć ● BIBLIOTEKA
Biblioteka szkolna PDF Drukuj Email
Piątek, 08 Wrzesień 2017 19:15

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Czwartek od godz. 1230 do 1345

 

 

Regulamin biblioteki:

 

 • 1) biblioteka szkolna czynna jest w poniedziałek i czwartek do piątku w godzinach 12:50 – 13:50;
 • 2) ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice;
 • 3) wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały;
 • 4) z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki;
 • 5) czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych;
 • 6) jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. olimpijczykom itp.), a także przedłużyć termin ich zwrotu;
 • 7) czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego;
 • 8) czytelnik może zwrócić się do nauczyciela o rezerwację potrzebnej mu pozycji;
 • 9) czytelnik może, pod nadzorem nauczyciela, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych;
 • 10) czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela;
 • 11) czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;
 • 12) czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;
 • 13) czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
 
Wróć ● BIBLIOTEKA